Najbolja fotografija ptica na području općine Erdut i grada Belišća u 2020. godini u okviru projekta “Zelene staze Dunava i Drave”

NAZIV PROJEKTA:
ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE

 

STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA RAZVOJ  TEMELJEN NA PRIRODNOJ BAŠTINI PODRUČJA

 

Projekt se financira iz poziva PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE, u okviru Operativnog  programa KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

O PROJEKTU

Ukupna vrijednost
projekta:

17.224.331.30 kuna

Ukupno prihvatljivi
troškovi projekta:

13.163.900,53 kn

Bespovratna
sredstva:

11.114.350,28 kn

Razdoblje provedbe
projekta:

23.01.2017. – 30.09.2020.

Područje provedbe projekta višestruko je zaštićeno u sklopu ekološke mreže Natura 2000, Regionalnog parka Mura-Drava i Zaštićenog krajobraza Erdut

Svrha projekta je stvoriti okvire za revitalizaciju projektnog područja kroz turistički razvoj temeljen na prirodnoj baštini, a što to će donijeti socijalne, ekonomske i ekološke dobrobiti lokalnom stanovništvu i zajednici.

Projekt Zelene staze Dunava i Drave  u svojoj osnovnoj zamisli temeljen je na prirodnim vrijednostima krajobraza. Riječ je o projektu koji ima za cilj povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta uz uspostavu boljeg upravljanja posjetiteljima na području Zelenih staza Dunava i Drave, te razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajobraza Erdut, Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000.

VODEĆI PARTNER – OPĆINA ERDUT

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • GRAD BELIŠĆE

  • JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije

  • Javna Ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

  • Turistička zajednica općine Erdut

  • Kajak kanu klub Aljmaš

  • Turistička zajednica grada Belišća

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Izrada studije izvodivosti sa analizom troškova i koristi
Izrada akcijskog plana upravljanja posjetieljima
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje pristupne ceste u Erdutu
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar za posjetitelje s hostelom i poučnu stazu u Belišću

 

Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

Uvođenje sustava i opreme za evidenciju i praćenje posjetitelja
Uvođenje mjere za praćenje ciljnih vrsta i staništa
Izgradnja i uređenje ekološko-edukativnih staza PORIĆ I BISTRINCI
Izgradnja Centra za posjetitelje s hostelom u Belišću
Uređenje odmorišta Drava i veslališta Matija Ljubek

 

Pristupačnost i komunalni sadržaji

Uređenje pristupnog puta i parkirališta na odmorištu Drava

 

Edukacija i interpretacija

Natura istraživački kamp
Natura foto safari-nagradni natječaj
Edukativne radionice Natura staze Dunava i Drave
Obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti
Obilježavanje Međunarodnog dana Dunava
TID REGATA
Biatlon Belišće-Aljmaš-Erdut
Edukacije za turističke i rafting vodiče, edukacije za promatrače ptica
Zeleni itinerer-nova prilika u turističkoj ponudi područja

 

Promocija i vidljivost

Početna konferencija
Završna konferencija
Izrada marketing plana
Izrada vizualnog identiteta Zelenih staza Dunava i Drave
Izrada web i facebook stranice
Gostovanje predstavnika touroperatora i novinara
TV spot, radio emisije, oglasi u turističkim glasilima
Promocije na turističkim sajmovima
Virtualna realnost 3D šetnja stazom
Promotivni materijali

Uređenjem ekološko-edukativne staze Porić povezat će se dva važna turistička odredišta u općini Erdut, Aljmaš i Erdut obalom Dunava, te će se korištenjem prirodnih i kulturnih resursa stvoriti pretpostavke za razvoj specifičnih vidova turizma, u prvom redu održivog turizma što u stvari jest ono što čini turističko područje posebnim.

Uređenjem ekološko-edukacijske staze Bistrinci povezati će Centar za posjetitelje i novootvoreni Centar za posjetitelje s hostelom sa suvenirnicom i prezentacijskom dvoranom, kajak kanu klub Belišće sa važnim turističkim sadržajem na odmorištu Drava u Bistrincima gdje će se postaviti vodenica.
Ove dvije ekološko-edukacijske staze povezat će se Dunavom i Dravom, te predstavljaju integraciju odredišta prirodne baštine, razvoj turizma kao gospodarske djelatnosti na projektnom području, te povezivanje svih relevantnih dionika lokalnog gospodarstva i održivog razvoja.

Turizam ima mogućnost očuvanu prirodu i okoliš upotrijebiti kao ekonomsku vrijednost, te ima izravni) interes u stimuliranju aktivnosti koje idu u smjeru očuvanja te vrijednosti.
Povezivanjem ekološko-edukativne staze Porić i Bistrinci povezuju se i dva važna turistička odredišta Erdut i Belišće i dvije velike rijeke Dunav i Drava.

Tako se projektom stvaraju pretpostavke za razvoj specifičnih vidova turizma u Osječko-baranjskoj županiji, općini Erdut i gradu Belišću, te razvoj aktivnog turizma kroz izgradnju pješačkih staza i drugih rekreativnih sadržaja koji omogućuju bavljenje grupnim i individualnim aktivnostima na otvorenom biciklizam, pješačenje, vožnja kajakom, kanuom, promatranje ptica, sportski ribolov i jahanje.