Odabrane najbolje fotografije ptica u Erdutu i Belišću

Odabrane najbolje fotografije ptica u Erdutu i Belišću

Tromjesečni foto natječaj kulminirao je izložbom i nagrađivanjem najboljih fotografija ptica na području uz Dunav i Dravu u općini Erdut i gradu Belišću. Kao dio promotivnih aktivnosti projekta Zelene staze Dunava i Drave proveden je veliki foto natječaj koji je bio...
Tri zabavna i edukativna dana u istraživačkom kampu u Aljmašu

Tri zabavna i edukativna dana u istraživačkom kampu u Aljmašu

U sklopu projekta Zelene staze Dunava i Drave, općina Erdut i grad Belišće, uz pomoć Kreativne agencije Adverta, od 26. do 28. lipnja organizirali su istraživački kamp za mlade. Uz poštivanje epidemioloških preporuka u kampu, smještenom tik uz Dunav, u hladu masivnih...